Rezervace Doubí

Členové ČASPV a veřejnost si mohou rezervovat pobyt ve „služebních prostorách ČASPV“ až od 1. 3. 2024.

(Rezervace před uvedeným termínem NEBUDE potvrzena)

Návod na rezervaci   – doporučujeme prostudovat, včetně videonávodů.

Pokyny pro ubytování – nutno prostudovat předem.

Zde vidíte kalendáře obsazenosti daných ubytovacích kapacit. Pokud uvidíte volný termín, tak ve spodní části obrazovky je rezervační formulář, kde zadáte daný termín a počet osob – dospělých. Dáte vyhledat a systém Vám najde volné ubytovací kapacity. Vyberete volnou místnost a dáte rezervovat. Následně potvrdíte rezervaci. Zadáte počet osob a dále zadáte počet osob – členů ČASPV a počet osob nečlenů ČASPV. (následně bude provedena kontrola členství a případně upravena cena pobytu). Vyplníte osobní údaje a odešlete.

Rezervace je možná pouze od SOBOTY do SOBOTY, pokud nebude domluveno jinak. Při ubytování na dobu kratší jak 3 noci (včetně) je přirážka 45,-Kč na osobu a den.

Rezervace bude zkontrolována, bude ověřeno členství ubytovaných osob v ČASPV, včetně zaplacených spolkových členských příspěvků a následně bude rezervace potvrzena a případně upravena i cena pobytu.

Legenda: zelená políčka jsou VOLNÉ termíny a červená políčka jsou OBSAZENÉ termíny, šedivé – přeškrtnuté jsou blokované termíny.

Zde je možnost rezervace prostor v ČASPV v Doubí.

Kalendář obsazenosti

Ubytování

Rezervace ubytování